Nepsy-koulutus auttaa ymmärtämään ADHD-oireisia lapsia

nepsy-koulutus

ADHD on neurobiologinen häiriö

Nepsy-koulutuksia on useimmiten suunniteltu aikuisille, jotka työskentelevät nepsy-piirteisten lapsien parissa. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) on neurobiologinen kehityksellinen häiriö, joka voi vaikuttaa lapsen kykyyn keskittyä, hallita impulsiivisuuttaan ja säädellä aktiivisuuttaan. ADHD-oireisia lapsia voidaan tukea monin eri tavoin, ja olemme koonneet tähän artikkeliin muutamia vinkkejä tätä varten, mutta paras keino oppia konkreettisia keinoja nepsy-piirteisen lapsen tukemiseen on suorittaa nepsy-koulutus.

Opi ymmärtämään ADHD:n erityispiirteitä

Ota aikaa sille, että perehdyt tarkasti ADHD:n erityispiirteisiin ja ymmärrät, miten ne voivat vaikuttaa lapsen päivittäiseen elämään. Kun sinulla on kattava tietopohja ADHD:sta, sinun on helpompaa aloittaa toimet lapsen tukemiseksi.

Luo lapsen arkeen rutiini, johon hän voi luottaa

Luo selkeä ja ennakoitava päivärytmi. ADHD-oireiset lapset hyötyvät säännöllisyydestä ja pysyvästä rakenteesta, joten sinun kannattaa pyrkiä ylläpitämään päivittäistä aikataulua niin tarkasti kuin mahdollista. Jos aikatauluun tai rutiineihin tulee muutoksia tai poikkeuksia, niistä kannattaa kertoa lapselle hyvissä ajoin.

Pidä yllä selkeitä ohjeita ja odotuksia

Luo lapselle selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita, joita noudatetaan jatkuvasti. Lisäksi sinun on hyvä asettaa odotukset ja säännöt selvästi, ja muistaa kannustaa lasta pysymään niissä. Ohjeet selkeyttävät arjen kulkua, kun lapsi tietää, mitä häneltä odotetaan. Esimerkiksi nepsy-koulutukset voivat antaa sinulle toimivia ohjeita rutiinien ylläpitoon.

Kannusta lasta pitämään taukoja ja liikkumaan päivän aikana

Lyhyet tauot ja liikkuminen esimerkiksi opiskelun aikana voivat auttaa ADHD-piirteisiä lapsia keskittymään. Myös säännöllinen liikunta voi auttaa lasta hallitsemaan omaa aktiivisuuttaan.

Käytä arjen tukena visuaalisia apuvälineitä

Käytä visuaalisia apuvälineitä, kuten aikatauluja, muistilappuja ja kuvakarttoja, auttamaan lasta hahmottamaan päivän kulun ja tehtäviä. Esimerkiksi päivän askareista ja muista rutiineista voidaan tehdä omat kuvansa kuvakarttaan. Lapsi tunnistaa rutiineihin viittaavat kuvat, ja näin hänen on helppo tietää, mitä hän voi odottaa miltäkin päivältä.

Hyödynnä positiivista vahvistamista

Yksi hyvä keino on käyttää positiivista vahvistamista toivotun käytöksen kannustamisessa. Kun kiität ja palkitset lasta hyvistä suorituksista, lapsi alkaa vähitellen oppia, miten hän voi toimia missäkin tilanteessa.

Pidä huolta siitä, että lapsi saa sopivasti tukea koulussa

Sujuva yhteistyö koulun kanssa on tärkeää, jotta lasta pystytään tukemaan hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Voit keskustella opettajien kanssa lapsen erityistarpeista, jonka jälkeen voitte etsiä yhdessä keinoja, joilla pyritään tukemaan lapsen oppimista ja sosiaalisia taitoja.

Aseta lapsen arkeen realistisia tavoitteita

Aseta realistisia odotuksia lapselle. Lasta pystytään tukemaan hyvin, kun hänelle asetetaan pieniä, saavutettavissa olevia tavoitteita, jotka auttavat usein vahvistamaan hänen itsetuntoaan.

Nepsy-koulutus voi auttaa kärsivällisyyden löytämisessä

ADHD-oireiset lapset saattavat tarvita enemmän aikaa tehtäviensä suorittamiseen ja ohjeiden ymmärtämiseen. Näiden tilanteiden aikana on tärkeää olla kärsivällinen ja tarjota tarvittaessa ylimääräistä tukea. Kun olet käynyt nepsy-koulutuksen, sinulla on todennäköisesti paremmat valmiudet ymmärtää ADHD-oireisia lapsia ja pysyä kärsivällisenä.

Pohdi, olisiko lapsen parhaaksi hankkia ammattiapua

Ammattilaisten, kuten psykologien, psykiatrien ja puheterapeuttien, asiantuntemus voi olla arvokasta, ja he voivat myös tarjota lisätukea ja neuvoja lapsen erityistarpeisiin. Suorittamalla nepsy-koulutuksen voit yleensä vahvistaa omaa ymmärrystäsi nepsy-piirteistä, mutta toisinaan paras mahdollinen vaihtoehto on saada ammattilaisten apua oman osaamisen tueksi.

On hyvä muistaa, että jokaisen ADHD-oireisen lapsen tarpeet ovat yksilölliset, ja hänelle tarjottava tuki täytyy aina mukauttaa niiden mukaisesti. Perheen, koulun ja muiden ammattilaisten välinen yhteistyö on keskeistä parhaan tuen tarjoamiseksi ADHD-lapselle, ja jokainen lasten ja nuorten kanssa työskentelevä aikuinen voi tehostaa omaa osaamistaan suorittamalla nepsy-koulutuksen.

Samankaltaiset artikkelit